ดูพระแท้

คาถาบูชาพระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

 

 

อุปเท่ห์การใช้และพุทธคุณพระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

คาถาบูชาพระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อุปเท่ห์การใช้และพุทธคุณพระผงสุพรรณ วึ่งเป็นพระเครื่องหนึ่งในพระเบญจภาคีอันโด่งดังเป็นที่ปรารถนาและต้องการของนักสะสมพระทุกคน สำหรับผู้ที่มีพระผงสุพรรณ ให้บูชาพระด้วยพระคาถาดังนี้ อุปเท่ห์ในพระผงสุพรรณ ถ้าผู้ใดพบเห็นได้รับเอาไปไว้สักการบูชาเป็นของวิเศษ แม้จะมีอันตรายประการใดก็ดี ให้อาราธนาไว้ที่คอคุ้มครองภยันตรายได้ทั้งปวง เอาพระลงสรงน้ำมันหอมแล้วนั่งบริกรรมด้วยบท
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๑๐๘ จบ บทพาหุง ๑๓ จบ ใส่ขันสัมฤทธิ์แล้วนั่งอฐิษฐานเอาตามความปรารถนาเถิด ให้ทาทั้งหน้าผมคอและหน้าอก  
ถ้าจะใช้พระผงสุพรรณ ในด้านเมตตาให้มีสง่าราศีเจรจาให้คนทั้งหลายเชื่อฟังยำเกรง ให้เอาพระผงสุพรรณไว้ในน้ำมันหอมเสกด้วยคาถานวหรคุณ ๑๓ จบ พาหุง ๑๓ จบ พระพุทธคุณ ๑๓ จบ ให้เอาดอกไม้ธูปเทียนทำพิธีในวันเสาร์ น้ำมันหอมเก็บไว้ใช้ได้เสมอทาริมฝีปากหน้าผากและผม  
ถ้าผู้ใดพบพระตามที่กล่าวมานี้พระว่านก็ดี พระเกสรก็ดี หรือพระที่ทำด้วยแร่สังฆวานรก็ดี อย่างประมาทเลย อานุภาพพระทั้ง  ๓ อย่างนี้ดุจกำแพงแก้วกันอันตรายทั้งปวงแล้วให้ว่าคาถาทเยสันตาจนจบ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุงไปจนจบ แล้วให้ว่าดังนี้อีก
กะเตสิกเก กะระฌัง มหาไชยังมังคะสัง นะมะพะทะ แล้วให้ว่า  กิริมิติ  กุรุมุธุ  เกเรเมเถ กะระมะทะประสิทธิแล

พระผงสุพรรณ พิมพ์ต่างๆที่นิยมในวงการพระเครื่องอย่างมากได้แยกออกเป็น3 พิมพ์หลักๆได้แก่
พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม

เก่ง กำแพง

เก่ง กำแพง เก่ง กำแพง

ร้านพระเครื่อง